Beste leden,

Eind vorig jaar moesten we helaas de algemene ledenvergadering (wederom) annuleren vanwege de coronamaatregelen. We hebben inmiddels een nieuwe datum geprikt en we hopen op een grote opkomst om de stand van zaken rondom de vereniging te bespreken en daarna gezellig het glas te heffen!

Datum: vrijdag 13 mei 2022
Locatie: Herremeniezaal Hier - Burgemeester Cortenstraat 7

Tijd inkom: 19:30 uur
Start vergadering: 20:00 uur


Agenda:

1. Welkom en opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Voorstellen leden van het Dagelijks Bestuur
4. Verslag Dagelijks Bestuur Verenigingsjaar 2020- 2021
5. Goedkeuring van de jaarstukken Verenigingsjaar 2020- 2021, zie:
https://sv-1902.nl/index.php/verslagen/ledenvergadering
6. Verslag Controlecommissie & kwijting verlenen aan bestuur voor Verenigingsjaar 2020- 2021
7. Benoemen leden Controlecommissie Verenigingsjaar 2021- 2022
8. Vaststellen Huishoudelijk Reglement Ledenvergadering, zie
https://www.sv-1902.nl/index.php/algemeen/governance
9. Presentatie vrijwilligerspool en werkgroepen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Muziek, borrel, loterij en hepkes!

­