Vereniging

De vereniging wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur. Zij worden ondersteund door werkgroepen. De voorzitters van de werkgroepen vormen samen met het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur. Alle leden samen vormen de ledenraad. Zij komen 1x per jaar samen en beoordelen het gevoerde beleid van het Dagelijks Bestuur van afgelopen bestuursjaar.

Klik hier voor het oprichtingsplan van Supportersvereniging 1902.

 

Organogram structuur Supportersvereniging 1902

Dagelijks Bestuur
Bas Hendrikx - Voorzitter
Levien Leenders - Vicevoorzitter
Huib Pijpers - Secretaris
Wilfried Bongers - Penningmeester
Joep Berghs - Vicesecretaris

­