Agenda Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering)

Datum: 6 juni 2024
Waar: Businessclub MVV
Inkom: 19:30 uur
Start vergadering: 20:00 uur

Agendapunten:
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Verslag Dagelijks Bestuur verenigingsjaar 2023 – 2024
3. Goedkeuring van de jaarstukken 2023 – 2024 
4. Verslag Controlecommissie & kwijting verlenen aan bestuur voor Verenigingsjaar 2023 – 2024.
5. Aftreden voorzitter Bas Hendrikx, het Dagelijks Bestuur draagt Kevin Verweij voor als voorzitter.
6. Aftreden vicesecretaris Joep Berghs, het Dagelijks Bestuur draagt René Bergers voor als vicesecretaris.
7. Rondvraag
8. Sluiting

­