Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 19 augustus 2020

Gasten: SLO) voor punt 1

  1. Opening & mededelingen

Coronamaatregelen

Op verzoek van de SLO zullen wij het Supportersoverleg bij elkaar roepen. Wat ons betreft wordt dit overleg alleen nog ad hoc opgeroepen voor onderwerpen waar ook andere supportersgroepen bij nodig zijn die wij niet vertegenwoordigen.

Bilaterale contacten

Afgesproken wordt dat er bilateraal contact is met de voorzitter van de fractie supporters van de Ledenraad. De secretaris onderhoudt contact met het bestuurslid supporterszaken van MVV. Voorzitter en secretaris onderhouden samen contact met VZM.

Terugkoppeling gesprek met Supportersclub

Contactpersoon wist niet dat zijn collega bestuursleden de samenwerking met ons hebben tegengehouden. Nu is SV-1902 te ver met de oprichting men hecht aan de zelfstandigheid.

  1. Werkgroep Party’s en Toernooien

Eerste ledenavond houden wij 21 augustus. Voor betalingen die avond mogen wij van VZM een pinautomaat lenen. Corona-afspraken met Gouden Ster zijn prima, wij krijgen een bedrag van iedere verkochte consumptie en 50 bonnen voor onze gasten. Fotograaf en DJ zijn geregeld.

  1. Werkgroep Merchandise

Sleutelhanger is sjiek geworden, wij hebben 200 stuks. De prijs wordt vastgesteld op € 3,00 en twee voor € 5,00. Voorbeeld shirt is die avond ook klaar, gelijk betalen en wij houden een lijst bij van de inschrijvingen voor het shirt.

  1. Werkgroep Stadionbeleving

Eerste actie is netwerk benaderen voor een alternatieve ruimte voor de Keef, maar dan alleen t.b.v. het maken van sfeeracties.

  1. Werkgroep Busreizen

Op basis van de ontvangen reacties van onder meer SV-1902, maakt de SLO een nieuwe opzet voor het reglement.

  1. Werkgroep Communicatie

Supportersvereniging 1902 is uitgenodigd om zich te presenteren tijdens show van Amigo op radio Maastricht.

­