Vergadering: Dagelijks Bestuur

Agenda: 19 augustus 2020

Gasten: Ingrid van der Hijden (adviseur veiligheid gemeente Maastricht) en Dennis Doms (SLO)

  1. Kennis maken

Ingrid is adviseur veiligheid bij de gemeente Maastricht, met betaald voetbal in portefeuille. Zij wil graag in contact staan met de supporters en is blij met het bestaan van onze vereniging. Wil graag een verbinding maken met SV-1902 voor haar beeldvorming wat leeft bij supporters.

  1. Convenant

Ingrid geeft uitleg over het supporters convenant. Feitelijk een gentlemen’s agreement tussen de betrokken partners (MVV en driehoek). Voor Limburg is er een regionaal format (op basis van KNVB voorbeelden) dat qua teksten vormvrij is. Het handelt met name over ieders rol. De gehanteerde teksten spraken haar niet aan, ook de omvang niet. Het convenant voor dit seizoen heeft zij daarom ingedikt en aangepast. Het wordt met alle  partners opgesteld. Ingrid wil samen met SV-1902 toewerken naar het convenant voor het seizoen 2021 – 2022. Haar doel is dat SV-1902 in de toekomst het convenant als partner mede ondertekent. Zij vraagt of onze naam opgenomen mag worden in het convenant voor dit seizoen. Zij realiseert zich dat wij hier nul invloed op hebben gehad en verwacht niet dat wij het als partner ondertekenen. Wij krijgen haar tekstvoorstel over ons. AFSPRAAK is dat wij uiterlijk in het weekend zullen reageren op haar verzoek. Ook is afgesproken dat wij vanuit onze Werkgroep Opkomen voor Supporters vanaf april 2021 gaan werken aan de teksten voor 2021- 2022.

  1. Veiligheidsoverleg

Ingrid nodigt SV-1902 uit om deel te nemen aan het veiligheidsoverleg. Wij leggen uit dat het voormalig Supportersoverleg ook een vertegenwoordiging had in dit overleg. Toen de SLO en deze vertegenwoordiger buiten gesloten waren bij de voorbereiding op MVV – Roda en ook vanwege het politieoptreden rondom deze wedstrijd, is de deelname gestopt. Supportersoverleg wilde niet meer aan tafel met de veiligheidsadviseur. AFSPRAAK is dat wij de uitnodiging accepteren maar het geen zin heeft om aan te schuiven bij onderwerpen die niet supportersrelevant zijn. Ingrid en Dennis zullen op basis van de agenda bepalen of onze vertegenwoordiger de vergadering moet bijwonen. SV-1902 zal dan beoordelen of zij een vertegenwoordiger van de Angel-Side meenemen.

  1. Afsluitend
  • Wij brengen in dat alles zeer rooskleurig klinkt. Met haar voorganger hebben wij hele slechte ervaringen. Ingrid realiseert zich terdege dat er momenten komen dat zij in haar rol recht tegenover ons komt te staan. Juist daarom wil zij met ons aan tafel, om ook bij onrust met elkaar face to face het gesprek aan te gaan. AFSPRAAK is dat via Dennis gesprekken ingepland worden.
  • SV-1902 biedt aan om via Dennis informatie die over supporters gaat, bij ons te valideren. Onze ervaring is dat het vaak broodje aap verhalen zijn en dat opschaling niet nodig bleek. Ingrid geeft aan dat zij niet zo maar op geruchten gaat reageren, zo kan zij niet werken. AFSPRAAK informatie over supporters zal Ingrid via Dennis bij ons valideren.
  • De inschaling van uitwedstrijden werkt vice versa. De inschaling in Maastricht geldt ook voor de uitwedstrijd. Via het landelijk Supportersoverleg hebben wij relaties met andere clubs. Vanuit die relaties kunnen ook afspraken gemaakt worden rondom het wedstrijdbezoek. Ingrid legt uit dat bij MVV het parkeren het afschalen bemoeilijkt. Zij is op zoek naar parkeerplaatsen bij het stadion. Zij heeft collega’s van andere gemeentelijke afdelingen daarbij nodig. Inmiddels weten haar collega’s haar te vinden.
  • Crowd professionals kan volgens Ingrid een mogelijke partij zijn voor ons onderzoek naar de staantribune.
  • Ingrid nodigt ons uit voor een kennismakingsgesprek met de burgemeester. Eerst informeel met alleen de burgemeester, later met de overige partners uit de driehoek. AFSPRAAK: wij accepteren de uitnodiging bij voorkeur buiten kantooruren en op het stadhuis. Datum wordt geprikt tussen het bestuurssecretariaat en Dennis voor september/oktober.
­