Verslag Dagelijks Bestuur:   10 januari 2023                                        

1. Datum AB

Verzetten naar 1 februari. Dan kan er ook worden teruggekoppeld m.b.t. het MVV overleg.

2. Focus punten

Busreizen

De penningmeester communiceert met de busmaatschappij dat de bussen eerst naar de keet komen om het drinken in te laden.

Het is nog onbekend of de wedstrijd tegen Roda (5 februari) bezocht mag worden. Wel belangrijk om alvast bussen te reserveren. Daarnaast is het belangrijk om van te voren met alle organisaties de ticketverdeling afstemmen.

Werkgroep ledenwerving

Er moeten nog een aantal formulieren worden verwerkt.

Werkgroep Opkomen voor: is afspraak met AD gemaakt?

Gevraag om dit te verplaatsen naar het MVV-overleg met de AD op 25 januari.

Verbouwing Keet

Wij proberen op de deur binnenin een extra slot te zetten. Dit zal worden besproken met MVV tijdens het MVV-overleg op 25 januari.

Ook wordt afgesproken om de keet een keer opruimen en met VZM afstemmen m.b.t. hun spullen en of zij de keet nog gebruiken.

A-S toernooi juni 2023

Proberen bij de Gouden ster nog te regelen met BBQ etc.

Tijdens MVV-overleg op  MVV 25 januari wordt alle om mogelijke zaterdagen in juni gevraagd.

Dameszitting:

Betalingen van artiesten zijn geregeld.

3. Agenda MVV Overleg 25 januari 2023

De secretaris stuurt een reminder en de agenda naar de directeur van MVV. Voorzitter, vice voorzitter en vice secretaris zijn aanwezig bij dit overleg

Wedstrijdshirt met ons logo, bespreken bij dit overleg en daarnaast nogmaals contact opnemen met de jeugd academie. Het idee is dat het logo erop gedrukt kan worden bij voetbalshop.

Bereikbaarheid Foodplein, de gang achter de ster moet voor/tijdens en na de wedstrijd open zin t.b.v. doorloop.

Navragen wat de plannen zijn voor het nieuwe (tijdelijk) supportershome zijn.

4. Rondvraag

Geen punten.

­