Verslag Algemeen Bestuur: 14 september 2022

Afgemeld: Vicevoorzitter, vicesecretaris, voorzitter busreizen, voorzitter merchandise, woordvoerder, voorzitter ledenwerving.

 

1. Opening en mededelingen vanuit het DB

Welkom aan nieuwe deelnemers in het AB overleg.

A. Landelijk Supporterscongres 24 september

Dit is een activiteit van het landelijk Supportersoverleg. Het is belangrijk om daar de mening van de MVV supporters in te brengen, kennis te vergaren en een netwerk op te bouwen met supporters van andere clubs. Een lid van de werkgroep opkomen voor supporters, zal vergezeld met de secretaris, deelnemen aan dit congres. De volgende keer zal de voorzitter meegaan.

B. SLO

Nadat wij de vacature voor de SLO hebben uitgezet heeft een supporter gereageerd. MVV heeft hem daarna benoemd. Hij heeft zich echter weer snel teruggetrokken, omdat hij niet kan samenwerken met de veiligheidsadviseur van MVV.

Vervolgens heeft kandidaat laten weten dat hij de SLO functie niet wil oppakken. Zijn toezegging om samen met een vriend in de werkgroep Opkomen Voor Supporters zitting te nemen komt hij na. Daarnaast geeft een AB lid aan, dat hij ook zitting wil nemen in deze werkgroep.

Met een andere supporter is contact tot stand gekomen naar aanleiding van een Facebook bericht. Deze is super enthousiast om SLO te worden en wil er voor betaald worden.

Op dat gebied is er slecht nieuws. De gemeente wil niet opkomen voor het salaris van de SLO. De veiligheidsadviseur van de gemeente heeft dit gisteren gemeld bij de secretaris, nadat hij de eerst de algemeen directeur op de hoogte heeft gebracht. Argument is dat in 2010 besloten is om MVV niet meer te steunen. Hij geeft nog niet op en gaat via zijn collega bij de gemeente Breda op zoek naar gemeenten die wel opkomen voor de kosten van de SLO. Hij weet van Den Haag en de secretaris heeft hem op Arnhem gewezen. Hij suggereerde om samen met MVV te kijken wat Traject voor ons kan betekenen. De secretaris zal contact met hem opnemen om door te praten over de Traject suggestie, voordat wij daar tijd in gaan steken.

De algemeen directeur heeft tijdens het Angelside feest gezegd dat hij de SLO uit eigen zak wil betalen wanneer de gemeente niet over de brug komt. De voorzitter checkt dit.

Een AB-lid wil de SLO concreet ondersteunen door samen met hem te vechten tegen de regels bij uitwedstrijden, bijvoorbeeld door brieven en mails schrijven voor de SLO. Hij wil echter geen aanspreekpunt bij uitwedstrijden zijn.

C. Veiligheid

De veiligheidsadviseur van de gemeente gaf aan dat de burgemeester nog altijd met een delegatie van ons en de algemeen directeur wil spreken om uit te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is. In het DB heeft de vicevoorzitter ook aangegeven dat hij met de werkgroep Opkomen voor Supporters wil vechten om bepaalde regels van tafel te krijgen. Een gesprek met de burgemeester is de laatste optie, eerst moeten andere zaken gebeuren zoals een nieuwe SLO aanstellen en bepaalde regels van tafel. In het geval wij toch in gesprek gaan moeten wij ook alle pijnpunten op tafel kunnen leggen.

D. Shirt-commissie

Voorafgaand aan deze vergadering is de shirt-commissie bij elkaar geweest. MVV werd vertegenwoordigd door de Algemeen Directeur. Er lagen twee ontwerpen voor het thuisshirt, waarvan één in strijd was met de kernwaarden, zodat de keuze gauw was gemaakt. Nu kunnen er wel witte sokken bij het thuistenue. Het uitshirt wordt ruig, blijft een verrassing.

E. Sponsoring jeugdteam i.r.t. shirt

De shirts voor het jeugdteam met ons logo als opdruk zijn nog niet gereed. Zo gauw ze gereed zijn gaan wij met de jongens op de foto. Afspraak met MVV is dat bij Voetbalshop ons logo komt te liggen en dat kopers van een MVV shirt daar ons logo op het shirt kunnen laten sublimeren.

 

2. Focus punten

A. Werkgroep ledenwerving en Merchandise verkoop bij wedstrijden

Tegen Jong Ajax gaan we bij de Noord Tribune merchandise verkopen en ledenwerven. Met name gericht op onze kindershirts nu er veel kinderen verwacht worden.

B. Nieuwe merchandise

De werkgroep gaat meteen na zijn vakantie de wintercollectie bestellen. Waarschijnlijk twee ontwerpen voor een sjaal, een wintermuts en een vest dat aan twee kanten te dragen is (rood en zwart) of een trui. 

C. A-S toernooi

Wij willen in de winter een indoor A-S toernooi houden in de sporthal van Daalhof. Een AB lid heeft zich aangeboden om de rol van projectleider op zich te nemen. De vicesecretaris zal gezamenlijk met de projectleider een werkgroep oprichten t.b.v. het toernooi. De projectleider gaat met de sporthal in overleg voor een opslag op het bier voor de SV-1902 en kan mogelijk via zijn werk een deel van het bier sponsoren.

Ron Elsen heeft aangeboden om in overleg met hem een datum voor een toernooi in het stadion te plannen, omstreeks half juni.

D. Verbouwing Keet

Voorzitter gaat dit oppakken.

E. Busreizen

Een AB lid biedt aan dat via zijn werk, vier maal per seizoen, het bier voor de busreizen kan worden gesponsord. Wij kunnen het bier gekoeld bestellen, waarbij het bier kort voor vertrek wordt aangeleverd.

De busreis naar Dordrecht kan op Facebook gepromoot worden.

De Supportersclub heeft gevraagd of zij ook met onze korting busreizen mogen organiseren, zij krijgen hun bus niet vol. Hier werken wij niet aan mee. Enige optie is dat zij puur en alleen onder onze regels busreizen organiseren.

F. Events voor leden

1. ALV en feest 

Dit doen wij op 2 december. Na een korte ALV houden wij een feestavond en volgen samen een WK wedstrijd. Organisatie door voorzitter en secretaris. Locatie Herremeniezaal, waar een AB lid mogelijk ook een deel van het bier kan sponsoren.

2. Nieuwjaarsreceptie

Houden wij in de loop van januari.

3. Ladies Event rondom carnaval

Dit kan worden opgepakt door de desbetreffende projectleidster.

 

3. Rondvraag

De voormalige VC zit vanavond ook bij De Sjieper. Secretaris heeft hem gevraagd of hij niet een supportersadviseur voor ons kan vinden. Met de huidige staan we lijnrecht tegenover elkaar en zijn er veel onterechte stadionverboden.

De volgende leden hebben een sleutel van de keet: Penningmeester, secretaris, kartrekker busreizen.

­